send link to app

Baby Monitor Camera


4.2 ( 9552 ratings )
Yardımcılar Yaşam Tarzı
Geliştirici: Sensonet
1.99 USD

Bu uygulama sayesinde iPhoneunuzu gelişmiş bir bebek telsizine dönüştürmeniz mümkün. WiFi ya da Bluetooth altyapısı üzerinden çalışan bu uygulama hem tek bir cihazda, hem de birden fazla cihazla birlikte kullanılabilmektedir.

BAŞLICA ÖZELLİKLER:

- Canlı kamera görüntüsü : Bebek odası izleme
- Bebek odası dinleme
- Gürültü seviyesi tespiti ve uyarılar
- Tekil operasyon : Gürültü seviyesi belirlenen seviyenin üzerine çıktığında seçtiğiniz telefon numarası aranır. (sadece iPhone için geçerlidir.)
- Flaş ışığı kontrolü
- Wifi & Bluetooth desteği
- Modern ve sade iOS 10 arayüzü
- Kullanım kolaylığı

Bu uygulama sayesinde bebek odasına yerleştireceğiniz cihazınız, bağlantı kurulan diğer iPhone ya da iPade bebek odasındaki görüntü ve sesin ulaştırılmasını sağlar. Bebek odasındaki ses seviyesi otomatik olarak izlenerek, gürültü tespit edilmesi halinde kaydedilen sesler ebeveyn istasyonuna gönderiler.
Tekil operasyon modunda ise, bebek odasında iPhonenuzu tarafından gürültü tespit edilmesi halinde seçtiğiniz numaranın aranmasını sağlar.

Reklam ya da uygulama içi satın alımlar bulundurmaz.